Site Loader
สมัครเรียน
2 ซ.เพชรเกษม 20 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
2 ซ.เพชรเกษม 20 แขวงปากคลอง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
  • Fanpage
  • Instagram
  • line
  • Email
  • YouTube

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

นักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และตัวแทนนักเรียนชั้นป.1 – 6 ได้ชมประเพณีแห่ชักพระและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุวัดนางชี ซึ่งเป็นประเพณีเก่าแก่และสำคัญของเขตภาษีเจริญ นับเป็นโอกาสดีที่เด็กๆได้สัมผัสกับประเพณีทางศาสนาพุทธที่สำคัญ เพื่อจะได้ร่วมกันสืบสานและรักษาประเพณีนี้กันต่อไป

Post Author: admin